Här anmäler du dig till Playnetwork!

Playnetwork är ett nätverk kring lek, innovation och teknikförstärkt lekande. Nätverket är tänkt att vara ett utrymme för att utbyta erfarenheter och skapa möjligheter till nya projekt, kontakter och samarbeten. Fyll i formuläret för att visa ditt intresse och, anmäla dig till epostlistan!